Ik neem je privacy serieus
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. In het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Nelleke van de Griend, eigenaresse van Yogaflex, gevestigd in IJmuiden.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten (lessen) en/of wanneer je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je gegevens achter te laten in correspondentie, op een inschrijfformulier of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (maar alleen als dat van belang is voor de diensten waar je gebruik van maakt)

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met me op via info@yogaflex.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Waarom verwerk ik je gegevens?
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan ik als yogastudio geen diensten aan je leveren.
In mijn administratie heb ik zicht op je huidige en gebruikte lessenkaart. Hierdoor kan ik wanneer je lessen hebt gevolgd, hoeveel lessen je nog tegoed hebt en wanneer je lessenkaart verloopt. Doordat ik deze gegevens kan inzien kan ik je vragen over afgenomen lessen en lestegoed beantwoorden. Ook verwerk ik je gegevens om je mijn nieuwsbrief te sturen, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren en om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yogaflex@kpnmail.nl

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.