1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1 de deelnemer aan een les oefent op eigen risico.

1.2 Yogaflex is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling:

2.1 de deelnemer dient vooraf of bij aanvang van de nieuwe les te betalen.

2.2 de leskaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur een of meerdere keren per week lessen te volgen .

2.3 de lessen zijn niet overdraagbaar.

2.4 indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de periode van je leskaart.

2.5 er vindt geen restitutie plaats van gemiste lessen of na het stopzetten van de lessen.

3. Drinken en eten:

3.1 in de zaal is het niet toegestaan om te eten.

3.2 drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

4. Kleding:

4.1 het dragen van schoeisel in de zaal is niet toegestaan.

4.2 tijdens de les draag je gemakkelijke kleding en doe je sieraden af.

4.3 draag geen parfum, oliën of een geur die storend kan zijn voor anderen.

5. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen:

5.1 op feestdagen is Yogaflex gesloten. Dit zal tijdig worden aangegeven op de website en per e-mail.

5.2 de vakantiesluiting wordt aangegeven op de website en per e-mail.

5.3 tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.